Woonhuis te Helmond

Deze tweekapper in Brandevoort, bestemmingsplandeel “Stepekolk” is gebouwd met inachtneming van de eisen die gesteld zijn in het beeldkwaliteitsplan. Woningen in dit plandeel moeten een uitstraling hebben die gebaseerd is op de architectuur van zgn. “langgevelboerderijen”. Bepalend voor het resultaat zijn o.a. de voorgeschreven relatief lage goot, materialen, kleurstelling, een dakhelling van 50° met oranje/rode gebakken pannen. In de onderlinge afstemming van het materiaalgebruik en de detaillering is getracht een nostalgisch uitstraling te bewerkstelligen.

Specificatie

Omschrijving:                  Dubbel woonhuis te Helmond-Brandevoort

Plaats:                              Helmond

Opdrachtgever:               Particulier

bouwjaar:                         2001