Kennismaking

Wat is je favoriete plek in huis? Hoe ziet je dagelijks leven eruit? Wat zijn de ultieme dromen of wensen kortom wat maakt jou gelukkig?

Of je nu een particuliere of zakelijke opdrachtgever bent, elke nieuwe aanvraag start met een uitgebreide en vrijblijvende kennismaking bij je thuis, in je bedrijfspand of bij ons op onze kantoor. In dit gesprek gaan we samen alle wensen doorlopen die ter tafel komen om zo een duidelijk beeld te schetsen wat opdrachtgever verwacht van de samenwerking.

Naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek maken we een offerte.

Verwachtingen?

Als er een match is met een van onze architecten plannen we een vervolg gesprek, in dit gesprek gaan we dieper in op de wensen die eerder besproken zijn. Ook laten wij u inspiratiebeelden zien om een duidelijk beeld te krijgen van je stijl en smaak.

De wensen van de opdrachtgever worden vergeleken met de  geldende wetten en regels zodat er een duidelijk beeld word geschetst van de bouw-/verbouwmogelijkheden. Bovendien gaan we dieper in op je specifieke wensen en verwachtingen.

Ga je verbouwen? Dan maken we ook een afspraak om in te meten.

Het schetsontwerp

Als alles besproken is en we alle benodigde maten en andere gegevens hebben, gaat onze architect aan de slag met het schetsontwerp. We ontwerpen altijd met de wensen/eisen van de opdrachtgever in ons achterhoofd.

Tijdens het ontwerpproces leggen we de focus op elk element van de woning; van de afmetingen, de routing, het licht, de zichtlijnen, het kleurgebruik. Alle puzzelstukjes moeten kloppen om het perfecte plaatje te realiseren

Ontwerpvisie

Zo als gezegd ontwerpen vanuit wensen van de opdrachtgever maar ook van uit het oogpunt van bruikbaarheid. Een gebouw moet op de eerste plaats logisch en fijn leefbaar zijn en vanuit die bruikbaarheid streven we ernaar om het gebouw esthetisch te perfectioneren. Ons doel een ontwerp dat al je verwachtingen overstijgt.

Voordat het ontwerp aan opdrachtgever word gepresenteerd, wordt het eerst intern het team besproken. Doordat ook onze en technisch ontwerpers meekijken, is het ontwerp eigenlijk al heel compleet. Dat heeft veel voordelen voor de latere fasen in het traject.

Nadat het schetsontwerp intern is doorgesproken, presenteren we het schetsontwerp aan de opdrachtgever. Hierbij presenteren we ook ons voorstel voor de te kiezen materialen.

Definitieve ontwerp

Als het schetsontwerp aan alle wensen voldoet, werken we het uit tot een definitief ontwerp. In dien gewenst kunnen wij we een globale bouwkostenraming maken, zodat we een goed inzicht krijgen van de  bouwkosten.

Indien nodig, toetst de architect dit ontwerp aan de eisen van de welstandscommissie van de gemeente waarin je woont. Zodra de commissie akkoord is gaan wij van start met het technische ontwerp beter bekend als de bestektekeningen, waarbij word gekeken naar de constructies bouwbesluit eisen (ventilatie, daglicht etc. ect.) indien gewenst kan er een bestek geschreven worden.

Aanvraag vergunning

Vervolgens word de bouwvergunning aangevraagd/ingediend. Terwijl het ontwerp ter inzage bij de gemeente ligt, helpen we je bij het zoeken naar partijen die de bouwwerkzaamheden voor je gaan uitvoeren.

3D visualisatie

Alle stappen zijn doorlopen voor de aanvraag, maar hoe komt het er nu daadwerkelijk uit te zien. Dit doen wij aan de hand van hoogwaardige 3D visualisatie beelden, deze visualisaties benaderen de realiteit tot op een fractie.

De visualisatie geven de opdrachtgever een beter beeld van de “look and feel” van het geen hun te wachten staat. Dit kunnen wij zowel van het exterieur van een woning/gebouw als van het interieur.

(Ver)bouwen!

Als alle plannen zijn goedgekeurd door de gemeente en de bouwpartijen zijn gevonden, gaat het (ver)bouwen beginnen!

Bouwbegeleiding?

We blijven betrokken tijdens de bouw, voor (bijna) alle vragen kun je dan ook altijd bij ons terecht.

Vind je het daarnaast prettig om extra begeleiding te krijgen tijdens de bouw, zodat je zeker weet dat alles exact zo gebouwd wordt zoals we dat hebben bedacht en ontworpen, binnen het overeengekomen tijdsbestek? De vakkundige bouwbegeleiders in ons team helpen je graag verder.